vzw Werken Glorieux

az Glorieux is een onderdeel van de eerste pijler van de koepelorganisatie vzw Werken Glorieux. Naast ziekenzorg telt onze vzw nog twee andere pijlers: ‘kind- en jeugdzorg’ en ‘ouderenzorg’. Samen zorgen de drie pijlers voor het hele levenstraject van de mens.

Alle instellingen van onze vzw zijn er voor en door mensen, met respect en waardering voor iedereen. De meest verantwoorde zorg aanbieden aan elke patiënt, kan slechts gerealiseerd worden door optimale multidisciplinaire samenwerking tussen intra- en extramurale zorgverleners, die de belangen van de individuele artsen, medische disciplines en medische departementen overstijgt.

Info-avonden voor (toekomstige) ouders

08/12/2014

Kinderopvang Glorieux organiseert in 2015 enkele info-avonden voor (toekomstige) ouders die graag meer informatie over onze organisatie wensen. Tijdens een rondleiding kunt u onze voorziening leren kennen en geven wij extra toelichting over onze werking. Dit gaat telkens door op de eerste woensdag van de maand en de avond start om 19u30. Voor meer informatie en inschrijvingen neem je best contact op met Sofie Gardyn (sofie.gardyn@werken-glorieux.be) .