vzw Werken Glorieux

az Glorieux is een onderdeel van de eerste pijler van de koepelorganisatie vzw Werken Glorieux. Naast ziekenzorg telt onze vzw nog twee andere pijlers: ‘kind- en jeugdzorg’ en ‘ouderenzorg’. Samen zorgen de drie pijlers voor het hele levenstraject van de mens.

Alle instellingen van onze vzw zijn er voor en door mensen, met respect en waardering voor iedereen. De meest verantwoorde zorg aanbieden aan elke patiënt, kan slecht gerealiseerd worden door optimale multidisciplinaire samenwerking tussen intra- en extramurale zorgverleners, die de belangen van de individuele artsen, medische disciplines en medische departementen overstijgt.